Indland
Skal give konkurrencefordele

Danskernes sundhedsdata skal deles med hele EU – og med medicinalindustrien

EU vil oprette et indre marked for data og udveksle oplysninger om borgernes sundhed på kryds og tværs af landegrænser. Målet er blandt andet at styrke den EU-baserede medicinalindustris konkurrenceevne. Overlæge frygter at tillidsforholdet - og patienternes velvillighed til at dele deres data - risikerer at lide skade.