Indland
Medfører vidt forskellige retstilstande

Baseaftale med USA sætter danske domstole ud af kraft

Hvis regeringens baseaftale med USA bliver vedtaget af Folketinget, vil danskernes retssikkerhed blive forværret, advarer forperson for Advokatrådets Strafferetsudvalg.