Indland
Strid om afgørelse

Amager Fælleds Venner klager over, at bygherre overtræder byggestop

Byggeforberedelserne på Amager Fælled fortsætter på trods af sidste uges afgørelse fra Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klager skal have opsættende virkning.