Indland
Biodiversitet under pres

54 procent af arterne i Danmark er i tilbagegang

Dyr, planter og svampe og deres levesteder er fortsat i tilbagegang – på trods af at Danmark har forpligtet sig til at stoppe undermineringen af biodiversiteten herhjemme. For første gang siden 2010 kortlægger en gruppe forskere, hvordan det står til med den biologiske mangfoldighed i Danmark – på land, til vands og i luften.