Historie
80-året for forbuddet mod DKP

Forbuddet mod Arbejderforlaget i 1941

I år er det 80 år siden Danmarks Kommunistiske Parti blev forbudt. Den 22. juni 1941 rykkede politiet ind i Griffenfeldsgade 50, hvor partiet sammen med DKU, Arbejderbladet og Arbejderforlaget havde til huse. Det var dog begrænset, hvad politiet kunne beslaglægge, da partiet havde forberedt sig på illegaliteten.