Fagligt
Mangel på arbejdskraft

Trepartsaftale tilfredsstiller ikke arbejdsgivernes krav om øget adgang til arbejdskraft udenfor EU

Trepartsaftalen indeholder en lang række tiltag for at tilfredsstille virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Alligevel er arbejdsgiverne utilfredse, fordi de ikke fik øget mulighederne for at hente arbejdskraft til Danmark fra hele verden.