Fagligt
Kamp for overenskomst

FOA varsler sympatikonflikt mod Nemlig.com

Fra den 15. august vil medlemmer af FOA ikke længere modtage varer fra Nemlig.com. Årsagen er, at FOA bakker op om 3F's sympatikonflikt.