Fagligt
Efter fire års kamp

EU vedtager asbestreform

EU vedtager ny asbestplan, der betyder, at grænseværdien for asbest bliver sat ned, og kravene til sikkerhed og autorisation ved arbejde med asbest bliver skærpet.