Fagligt
Baggrund

Duer den danske model på det offentlige område?

Den danske model på det offentlige område har i et samspil med budgetloven sikret skiftende regeringer fuld kontrol med de offentlige udgifter og dermed lønningerne. De offentligt ansattes fagforeninger og forbund må rejse debatten om modellens anvendelighed.