Fagligt
Kommentar

Besparelser og forringelser for de svageste borgere skal finansiere trepartsmidlerne

De faglige ledere, som har indgået trepartsaftalen, kendte selvfølgelig ikke til den begyndende udmøntning af de bebudede besparelser, som skulle finansiere de ekstra lønmidler. Men det fjerner ikke deres medansvar for disse uhyrligheder.