Fagligt
Medlemmerne har talt

Arbejdstid kan blive et vigtigt tema ved OK25

Kampen om arbejdsdagens længde har fulgt fagbevægelsen siden dens fødsel. Kravet om otte timers arbejdsdag startede i 1889, men blev først indført i 1920. Og kravet om nedsat arbejdstid bliver også et tema ved forhandlingerne om de nye private overenskomster næste år, viser en rundspørge foretaget af Arbejderen.