Fagligt
Principiel EU-dom

Aldersgrænse er diskrimination og kan få betydning for danske fagforeninger

Efter 11 år har EU-domstolen nu fældet dom i en sag om aldersdiskrimination i fagbevægelsen. Konsekvensen af dommen kan blive, at flere danske fagforeninger og forbund skal ændre i deres vedtægter.