Fagligt
Seniorer på arbejdsmarkedet

+60-årige har sværere ved at komme tilbage i beskæftigelse end yngre aldersgrupper

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at arbejdsløse seniorer over 60 år - trods arbejdsgivernes vedvarende beklagelser over mangel på arbejdskraft - har sværere ved at komme i beskæftigelse igen end yngre, der mister jobbet.