Debat
kronik

Politik handler om at vælge side – danskerne har modsatrettede interesser

I alt for mange år har det politiske magtcentrum vedtaget politiske reformer, der har tilgodeset en lille snæver elite. En håndterbar antielitisme må og skal etableres fra en progressiv venstrefløj.