Debat
Udtalelse – KV21

Kære kommunalpolitikere. Handicappede har også stemmer

LFS, Landsforeningen For Socialpædagoger, afholdt 9. november debatmøde på Arbejdermuseet i København med deltagelse af organisationsrepræsentanter, pårørende, mennesker med handicap med flere. Udtalelsen er fremkommet på baggrund af dette møde.