Debat
Læserbrev

Erstatning for arbejdsskade og højesteretsdom

Fra 2008 til 2024 har der været mange afgørelser fra Arbejdsskadestyrelsen/Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring, hvor man sidder tilbage med den fornemmelse, at det ikke drejede sig om at træffe de rette og lovlige afgørelser, men om at undgå at udbetale erstatning for tab af erhvervsevne.