Debat
Udtalelse

Det er dyrt at være en del af EU

Der er gået 50 år siden, at Danmark kom med i "fællesmarkedet". I dag fremstår unionsstaten næsten fuldt udbygget og bestemmer over langt det meste lovgivning. Gennem en konstant strøm af direktiver sker der hele tiden en glidende EU-tilpasning, der ensretter landenes økonomi, forsvar og arbejdsmarked og så videre. EU har kontrol fra vugge til grav.