Fagligt
Studerende eller arbejdskraft?

Trepartsaftalen gør sygeplejerskestuderende til fuldtidsansatte i deres praktik

I den sidste praktikperiode skal sygeplejerskestuderende nu indgå i normeringerne og være ansat på fuldtid. Det er en del af den trepartsaftale, som regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne har indgået.