Kultur
Anmeldelse

Harald Welzer: Kulturen med at stoppe

Grundsynspunktet fra Welzers side er, at vi skal gøre op med den åbenbart uanfægtelige forestilling om kontinuerlig vækst indlejret, som den er i individets bevidsthed, den politiske diskurs og i samfundets og erhvervslivets agenda.

Arrangementer

Der er ikke nogen events...