21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Varmluftsplanen

Varmluftsplanen

Regeringens såkaldte "Klimaplan" burde have en anden betegnelse. Den burde i stedet hedde "Varmluftsplanen".

“Jeg kæmper for klimaet”, udtalte klimaminister Lars Chr. Lilleholt i et stort opsat interview i regionale dagblade den 30. september.

Alt i alt præsenterer regeringen en klimapolitik, der samtidig er både uambitiøs og økonomisk uansvarlig.

Hans udsagn gør regeringens klimaudspil uforståeligt. Klimaplanen er så fyldt med talmagi, skrivebordsøvelser og kreativ klima-bogføring, at den rettelig burde kaldes “varmluftsplanen". Godt og vel 80procent af den reduktion, som regeringen lægger op til, kommer fra annullerede CO2-kvoter og såkaldte LULUCF-kreditter. 

Med andre ord, regeringen vil reelt og i praksis ikke binde sig til at reducere det reelle udslip nævneværdigt. Det er dybt skuffende. Især i lyset af, at FN’s klimapanel i en helt ny rapport har understreget, at det haster mere end først antaget med at få nedbragt den globale udledning af drivhusgasser. Markante tiltag er nødvendige, ikke business as usual.

Ifølge tal fra Finansministeriet, kan regeringens mål om en million grønne biler i 2030 betyde et ufinansieret hul i statskassen på 88 milliarder kroner, hvis varm luft skal omsættes til handling.

Her følger klimaplanen desværre i sporene fra sommerens energiforlig. Energiselskabet E.ON. har i fagbladet Ingeniøren beregnet, at statskassen kan gå glip af 68 milliarder kroner frem til 2025 på grund af manglende afgifter på biomasse.

Biomassens status som grøn, klimavenlig energi er som bekendt stærkt omdiskuteret. Alt i alt præsenterer regeringen en klimapolitik, der samtidig er både uambitiøs og økonomisk uansvarlig.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. nov. 2018 - 08:16   07. nov. 2018 - 08:20

af Andreas Petersen, bestyrelsesmedlem, Verdens Skove