25 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

Vi vil et Danmark for velfærd

Vi vil et Danmark for velfærd

3.400 tillidsvalgte, som forleden var samlet i Odense, besluttede, at den 7. november skal være "Velfærdens Dag".

Danmark står over for et vigtigt valg. Vi kan enten vælge at fortsætte den vej, vi som samfund har fulgt de seneste år, og som truer med at forandre det samfund, vi kender og er beundrede for over hele verden.

Vi vil et samfund, der positivt investerer i sine borgere og sikrer flest mulige mennesker lige muligheder.

Eller vi kan vælge og sige stop og gå i en anden retning. En retning, der i stedet udvikler og fastholder de ting ved vores fællesskab, som har gjort os berømte og respekterede. De ting, der kendetegner velfærdssamfundet.

Vi vil sige ja til velfærd og forlange et samfund, hvor vore ældre får en ordentlig pleje, hvor vore børn får en ordentlig opvækst og uddannelse, og hvor vore syge og svage får den bedste behandling og omsorg.

Vi vil et samfund, der positivt investerer i sine borgere og sikrer flest mulige mennesker lige muligheder. Vi ønsker et samfund, som bedre tager hånd om mennesker, der er kommet i nød.

Og vi vil forlange at bruge vores indsigt og vores faglighed til netop at gå i den retning. Vejen dertil er ikke så svær:

  • Stop de systematiske besparelser, der undergraver vores fælles velfærd.
  • Sig nej til de milliardstore skattelettelser, der kun tjener til at øge uligheden og kommer dem til gode, som i forvejen har mest.
  • Og sig ja til et Danmark for Velfærd.

Vi agter at skabe en bred, folkelig manifestation for velfærd. Derfor inviterer vi alle kræfter, der vil bidrage til mere og bedre velfærd, til at arbejde sammen med os frem mod den 7. november.

Bag Danmark for Velfærd står: LO Storbyerne, FTF's regioner, Blik og rørarbejderforbundet, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk El-forbund, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, FOA, HK, Kost & Ernæringsforbundet, Malerforbundet, PROSA, Uddannelsesforbundet og 3F.

06. okt. 2017 - 08:22   06. okt. 2017 - 08:30

Udtalelse

fra Danmark for Velfærd