18 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

Vi kan ikke genkende mediebilledet

Vi kan ikke genkende mediebilledet

Lærere og andre ansatte på den muslimske friskole Lykkeskolen i Aarhus kan ikke genkende det billede, medierne tegner af deres skole.

Lærere og ansatte har været ret chokerede over at høre, at Undervisningsministeriet (UVM) påtænker at tage tilskuddet fra skolen. Og i særlig grad har det været chokerende at se den efterfølgende mediedækning, som vi ikke kan genkende overhovedet.

Lykkeskolen er en god skole med fine resultater, som er bredt anerkendt.

Lykkeskolen er en god skole med fine resultater, som er bredt anerkendt. For eksempel har vi kun positive udtalelser fra skolens tidligere tilsynsførende, som var udpeget af Aarhus Kommune. Talrige censorer – herunder beskikkede fra Undervisningsministeriet – vil også kunne bekræfte dette.

I hovedankepunkterne indgår der primært ting, som ministeriet selv har godkendt for få år siden.

Der kan være detaljer, vi ikke lever op til, men det er i samme grad som andre friskoler. Konkret nævnes en arabisk lærer, som taler arabisk. Men det har skolen fået en direkte skriftlig ministeriel tilladelse til.

Islamisk Indflydelse?

Punktet om "islamisk indflydelse" er helt hen i vejret. Som danske ikke-muslimske lærere, hvor flere har været ansat i over 20 år, kan vi garantere, at der aldrig nogen sinde på skolen har være en pædagogisk debat, hvor bare noget, der ligner religiøse argumenter, har spillet ind.

For en ordens skyld skal det er præciseres, at dette kommer fra et overvejende etnisk dansk lærerkollegie – som over tid har været 90 procent dansk i danske fag. 

Og i det omfang, hvor konservatisme i forældrekredsen har hæmmet lejrskoledeltagelse, har det altid været en fælles holdning fra skolen at bakke op: Fra lærere, ledelse og bestyrelse. Antydninger af noget andet i UVM-rapporten må kaldes fri fantasi.

Ingen skandaler

I skolens mange år har vi ej heller oplevet nogen "skandaler", som for eksempel BT nævner. Alle samarbejdspartnere i lokalområdet vil kunne afkræfte det – inklusive Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og politi.

Det helt store problem med UVM's rapport er, at det ingen steder fremgår, hvad skolen konkret skal kunne gøre for at leve op til konkrete krav. Retspolitisk bevæger den sig ud på en yderst farlig glidebane, hvor princippet synes at være, at "al tvivl skal komme den anklagede til skade", hvilket også betyder omvendt bevisbyrde.

Vi har gennem årene være yderst samarbejdsvillige i forhold til råd, vejledning og krav fra UVM. Og det vil vi fortsat være, hvis de er konkrete. Men hvis det underliggende krav reelt er, at man ikke accepterer, at skolens forældre og elever er muslimer, så vil vi melde hus forbi: Den type krav vil vi på ingen måde leve op til.

Vedtaget af lærere og ansatte forsamlet på personalemøde torsdag den 7. juni.

12. jun. 2018 - 08:27   12. jun. 2018 - 08:30

Udtalelse

fra ansatte og lærere på Lykkeskolen i Aarhus