21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 24 °C

Vi blev mobbet ud, men holder ikke kæft

Vi blev mobbet ud, men holder ikke kæft

Åbent brev til borgere, presse, borgmester og byrådsmedlemmer om personaleledelse i Aarhus Kommune.

FOTO: Wikimedia Commons/Martinwm
1 af 1

I gamle dage kunne man ende i fængsel på vand og brød, hvis man trådte op mod herremanden. I dag bliver man "bare" ydmyget, mobbet, fyret og gjort usynlig. Skandalerne i Teknik & Miljø viser, at nutidens ledere kan få lov til at optræde destruktivt i årevis, uden at der gribes ind. 

Et flertal i Aarhus Byråd med borgmester og rådmand i spidsen forsøger at lukke vores fyringssager og påstår, at der "ikke er noget at komme efter".

En chef er bortvist, og en række ledere har fået påtaler. Men vi, de fyrede, som prøvede at råbe kommunen op om de skandaløse forhold, oplever hverken retfærdighed eller anerkendelse, tværtimod.
 
Vi har ønsket, at vores fyringssager bliver genoptaget, efter at skandalerne blev dokumenteret. Men et flertal i Aarhus Byråd med borgmester og rådmand i spidsen forsøger at lukke vores fyringssager og påstår, at der "ikke er noget at komme efter". På et lukket møde har politikerne i Teknisk Udvalg fået en manipuleret fremstilling i et såkaldt talepapir udleveret til medlemmerne. Man nægter os, som sagerne handler om, aktindsigt. Vi har klaget til Ankestyrelsen over dette brud på loven om offentlighed i forvaltningen.

En ny start er tiltrængt

Men selvom flertallet i byrådet hævder, at der "ikke er noget at komme efter", så har kommunen hyret et konsulentfirma: MUUSMANN. På firmaets hjemmeside står der om projektet "En ny start", at "MUUSMANN løser en organisationsudviklingsopgave for Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Teknik og Miljø.

Opgaven har til formål at udarbejde et konkret udviklings- og arbejdsgrundlag for afdelingen for Natur og Vej Service i Center for Byens Anvendelse". Formålet er at skabe et bedre arbejdsmiljø med tillid mellem ledelse og medarbejdere, kort fortalt.

Det er tiltrængt. Og på tide. Ledere og politikere kunne have grebet ind længe før, hvis de havde talt med de medarbejdere, der har forsøgt at kontakte dem, enten via systemet, (hvor kritik blev stoppet), eller direkte. Eller have kastet et blik på arbejdspladsvurderingerne (APV).

Ledere og politikere kunne have grebet ind længe før, hvis de havde talt med de medarbejdere, der har forsøgt at kontakte dem.

MUUSMANNs rapport dokumenterer det, vi har sagt i mange år: Der er ringe tillid mellem ledere og medarbejdere og ringe tillid ledere imellem.

Vi kan kun være tilfredse med, at den ansvarlige arbejdsgiver og bestyrelse for kommunalt firma endelig gør noget ved især det psykiske arbejdsmiljø for de nuværende og fremtidige medarbejdere. 

Men hvad med os, der siden 2010 og før er blevet behandlet stik imod den personalepolitik, som kommunen bryster sig af på sin hjemmeside: os, der er blevet systemmobbet og fyret for at sige fra overfor ulovlige og uetiske handlinger i magistratsafdelingen Teknik og Miljø?

Får vi tak og et klap på skulderen for at være loyale medarbejdere, der sætter borgerne i centrum? En tak for – ganske vist forgæves – at forsøge at gøre de ansvarlige ledere og politikere opmærksom på de mange uregelmæssigheder? Næ. Lederne og politikerne var og er ikke interesserede. Ingen har taget ansvar.

Blind tillid

For os at se, har topledere og politikere stolet blindt på den nu bortviste leder af Natur og Vejservice, siden Center for Byens Anvendelse OG på HR-afdelingen, som også fulgte i hælene på pågældende leder og hans følgere. 

HR betyder human relations – altså menneskelige forbindelser – men HR-afdelingen i Aarhus Kommune har snarere fungeret som forlænget arm og har fortsat systemmobningen.

Vi har oplevet, at da politikerne tilsyneladende ikke er interesserede i medarbejdernes ve og vel, sender de henvendelser rundt i systemet og svarer blot, at procedurerne er fulgt. Hvis de overhovedet svarer.

Hvis det er rigtigt, at ledelsen og HR-afdelingen har fulgt procedurerne, så bør Aarhus Kommune skrive sin personalepolitik – som den står på hjemmesiden – om. Det vil ikke tage så lang tid. Der skal bare tilføjes en række ikke’er og andre præciserende ord.

For eksempel:

  • Borgerne skal kunne have tillid til Aarhus Kommune, [men] ledere, medarbejdere og kolleger har ikke tillid til hinanden. 

  • Vi lægger ikke stor vægt på åbenhed og ansvarlighed.

  • Vi møder borgere og andre samarbejdspartnere med respekt. Respekt præger ikke de interne samarbejdsforhold, hvor mangfoldighed og rummelighed ikke betragtes som en styrke. 

  • Respekt mellem ledere, medarbejdere og kolleger er ikke vigtigt, og når den enkelte medarbejder eller leder træffer beslutninger, der lever op til vores værdigrundlag, kan de ikke forvente opbakning. 

Fagforeningerne som alibi eller gidsler

På et nyligt møde i Aarhus Byråd ønskede enkeltmedlemmer at genoptage de fyredes sager. Hvem tonede frem og lagde låg på? Helt koldt. Den tidligere formand for LO, Hans Halvorsen, S. Hans argument var, at når de fyredes fagforeninger ikke har anlagt sager, så er alt i orden.

Hvordan har fagforeningerne det med at være alibi – eller blive gidsler – for en gennemført dårligt personalepolitik? HK Østjylland har været på banen i pressen, modsat 3F og forbundets tillidsfolk, som har været betænkeligt tavse.

Og ikke nok med, at vi er blevet mobbet, truet og fyret fra det arbejde, vi var gode til og udførte med engagement, især overfor borgerne, så har vi erfaret, at mobningen fortsætter igennem rygter via blandt andet erfa-grupper i forhold arbejdspladser i Aarhus og andre kommuner.

 Jo, det er hårdt tiltrængt, at Aarhus Kommune får forandret sin personalepolitik.

Brian Sten Larsen, Niels Bonde, Kim Dybris, Marianne Engelin, Per Knudsen, Finn Ole Therkildsen, Jesper Haahr Mortensen, Lars Poulsen, Niels Richard Madsen

23. jun. 2017 - 08:12   10. jan. 2018 - 15:11

Udtalelse

fra gruppen af fyrede medarbejdere i Teknik og Miljø-forvaltningen i Aarhus