16 Jul 2019  

KBH: Spredte skyer, 11 °C

Værdig pension

Værdig pension

LO Hovedstaden hilser Socialdemokratiets forslag til "værdig pension" velkomment, og bidrager selv med yderligere forslag.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen taler med folk på Plejecenter Sølund i København før præsentation af udspillet "De mest nedslidte fortjener også en værdig pension" 22. januar
FOTO: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
1 af 1

 LO Hovedstaden vil gerne kvittere for Socialdemokratiets forslag om retten til tidligere folkepension. Vi er enige i det grundlæggende synspunkt om, at ikke alle er i stand til at arbejde frem til den fastsatte folkepension.

Det er positivt, at syge og nedslidte mennesker, der ikke lever op til de objektive kriterier for en førtidspension, får muligheden for at blive visiteret til en tidlig folkepension.

Det er positivt, at der i Socialdemokratiets forslag er tale om en rettighed, baseret på den enkelte lønmodtagers antal år på arbejdsmarkedet, og at det er en rettighed, som løbende kan udbygges. 

Ligeledes er det positivt, at syge og nedslidte mennesker, der ikke lever op til de objektive kriterier for en førtidspension, får muligheden for at blive visiteret til en tidlig folkepension.

Vi anser det også for positivt, at arbejdsmarkedets parter inddrages i afklaringen af anciennitet og nedslidning – og at der samtidig tales om en mere ambitiøs indsats for arbejdsmiljøet.

LO Hovedstaden vil gerne bidrage til debatten med nedenstående forslag til en anciennitetsbestemt rettighed til pension:

Vi opfordrer partierne i Folketinget til at indføre en anciennitetsbestemt ret til pension, svarende til dagpengeniveauet på arbejdsmarkedet, frem til den fastsatte folkepensionsalder.

Samtidig opfordrer vi til, at der investeres mere i et godt arbejdsmiljø med det mål at give flere mennesker muligheden for en værdig alderdom.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


31. jan. 2019 - 08:45   31. jan. 2019 - 08:50

Udtalelse

fra LO Hovedstadens forretningsudvalg