23 Aug 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 19 °C

Sundhedsplanen er et politisk makværk

Sundhedsplanen er et politisk makværk

De folkevalgte regionsråd fjernes, og embedsmændene får større magt, hvis regeringens sundhedsudspil gennemføres.

Kommunernes Landsforening KL afholder paneldebat under konferencen: "Nøglen til et borgernært sundhedsvæsen" på Hotel Comwell i Kolding den 22. januar 2019
FOTO: Frank Cilius/Ritzau Scanpix
1 af 1

Udspillet er udtryk for et bureaukratisk skrivebordsarbejde, der centraliserer beslutningsprocessen i sundhedsvæsenet og flytter rundt på ansvar og fagligheder, og som ikke er til gavn for hverken patienter, herunder de ældre og mennesker med handicap, eller sundhedspersonale. 

Udspillet er ikke forhandlet med sundhedspersonalets, patienternes, eller de ældres interesseorganisationer og kan på længere sigt føre til yderligere privatiseringer.

Udspillet er ikke forhandlet med sundhedspersonalets fagorganisationer, patienternes, eller de ældres interesseorganisationer og kan på længere sigt føre til yderligere privatiseringer.

De folkevalgte led – Regionsrådene – fjernes, og der indføres en national bestyrelse med teknokrater og embedsmænd, som bliver politisk udpeget af en (også) politisk udpeget minister.

De såkaldte sundhedsfællesskaber i tilknytning til de nuværende akutte sygehuse er ikke det samme som sundhedsklinikker og -centre ude på landet, hvor den lokale befolkning har langt til de nærmeste sygehuse.

Med hensyn til ansættelse af mere personale – sygeplejersker, sosu'er og læger – har udspillet lange udsigter, idet det tager henholdsvis tre, fire og syv år at uddanne disse faggrupper.

Vi bakker op om personaleorganisationernes, de ældres og patientforeningernes krav om flere penge, flere ansættelser her og nu af sundhedspersonale, samt betydelige forbedringer af arbejdsmiljøet i sundhedsvæsenet til gavn for befolkningens ønsker og behov.

 

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. feb. 2019 - 08:27   06. feb. 2019 - 08:30

Udtalelse

fra Pensionisternes Kulturforening af 1965