16 Feb 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 5 °C

Styrk velfærden og bekæmp uligheden

Styrk velfærden og bekæmp uligheden

Uligheden bekæmpes bedst ved at styrke velfærden, bakke op om flexicurity-modellen og det Danmark, vi er stolte af.

Det danske samfund er under pres på flere fronter. Flere årtiers forringelser på velfærden på bekostning af den almindelige lønmodtager undergraver velfærdssamfundet og flexicuritymodellen.

Vi bliver misundt i flere lande, at man i Danmark har gode, kontrollerede arbejdsforhold med et godt arbejdsmiljø, og at der er et sikkerhedsnet, der griber en, hvis man mister sit arbejde, kommer til skade eller bliver syg.

Vejen fra sygedagpenge og til kontanthjælp er simpelthen blevet for kort, og det svækker den danske arbejdsmarkedsmodel.

Det er netop disse ting, der i særdeleshed sættes mere og mere over styr med forringelser. Og det skader fleksibiliteten og sammenhængskraften på arbejdsmarkedet. Vores medlemmer - VVS’ere, skorstensfejere - og andre håndværkere - må gang på gang konstatere, at ydelsen på dagpenge, som netop skal hjælpe den arbejdsløse, udgør en langt mindre del af lønnen end tidligere.

Det er ikke kun nedskæringen på dagpengene til de arbejdsløse, der øger ulighederne og svækker trygheden. Forringelserne rammer også de lønmodtagere, som enten er blevet syge, nedslidte eller kommet til skade på jobbet.

Vejen fra sygedagpenge og til kontanthjælp er simpelthen blevet for kort, og det svækker den danske arbejdsmarkedsmodel. Selv hvis man skulle være i beskæftigelse og dermed gå fri af dagpenge og sygedagpenge, kan man som håndværker komme til skade på jobbet.

Arbejdstilsynet bør styrkes

Her bør Arbejdstilsynet have den fornødne prioritering til at sikre et sundt og godt arbejdsmiljø for alle lønmodtagere. Desværre er Arbejdstilsynets muligheder blevet svækket. Blandt andet efter lovgivningsmæssige ændringer, og efter talrige nedskæringer og reduktioner i personalet.

Det skader kvaliteten i tilsynsarbejdet og hele den forebyggende indsats, der er nødvendig for, at arbejdsskader kan undgås. Skulle det alligevel ske, at man kommer til skade på arbejdet eller simpelthen er slidt ned efter et langt og hårdt arbejdsliv, findes der ingen værdige forhold, der griber en.

Tilbagetrækningsalderen for VVS’ere, skorstensfejere og andre faggrupper er højere end gennemsnittets. De skal sikres et retskrav efter for eksempel minimum 40 år på arbejdsmarkedet.

Ny dagsorden i Europa

Det er ikke rimeligt, de skal kastes ud i en uværdig kamp mod systemet, fordi staten skal spare.

Overførselsindkomster skal stige i takt med lønudviklingen. Det her er et entydigt budskab til et problem med mange konsekvenser:

Stop forringelserne, det øger uligheden i det danske samfund. Kampen mod ulighed kan ikke kun føres i Danmark. Der skal sættes en helt anden dagsorden i Europa. Der skal indføres en social protokol i EU, som sikrer lønmodtagernes rettigheder i de enkelte lande. Den sociale protokol skal sikre, at når lønmodtagere og økonomi bevæger sig hen over grænserne, sker det under hensyntagen til de enkelte landes overenskomster og arbejdsvilkår. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. okt. 2018 - 08:38   12. okt. 2018 - 08:40

Udtalelse

fra Blik- og Rørarbejderforbundets 39. ordinære kongres