23 Aug 2019  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Stop uligheden – styrk velfærden

Stop uligheden – styrk velfærden

Vi mener, at de, som har mest, skal bidrage mere til fællesskabet. Det er den model, vi historisk set har valgt i Danmark.

Landet over vokser bevidstheden om, at fattigdommen må bekæmpes. Her fra en af velfærdsdemonstrationerne i København.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Det er helt afgørende, at vi får stoppet den store ulighed, hvis vi skal bevare sammenhængskraften i samfundet.

I Aalborg har vi fået 520 flere fattige børn på bare et år, så fem procent af kommunens børn nu lever i fattigdom.

I Aalborg har vi for eksempel fået 520 flere fattige børn på bare et år, så fem procent af kommunens børn nu lever i fattigdom. Og de ti procent med de højeste indtægter tjener i dag syv gange mere end de ti procent, der har de mindste indtægter.

For 20 år siden tjente de rigeste 4,3 gange mere end de fattigste. Også i de øvrige kommuner i Nordjylland er forskellen mellem de rigeste og de fattigste blevet større.

Uligheden stiger

Selv om Danmark er et af de mest lige lande i verden, så stiger uligheden med foruroligende fart. Helt galt står det til for de allerfattigste, som midt i velstandsfesten har fået færre penge mellem hænderne, end de havde i 2010.

Uligheden stiger på grund af en række politiske valg, og den udvikling vil vi advare imod. Vi vil gerne have, at vi fortsat kan opbygge tillid til hinanden i stedet for at true tilliden, sådan som det sker i dag.

Derfor råber Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) nu vagt i gevær. Udviklingen skal vendes, så almindelige lønmodtagere får større del i den værdi, de er med til at skabe. Uanset om vi taler om værdiskabelse i private produktions- og servicevirksomheder eller i den offentlige sektor, vi alle er så afhængige af i forhold til uddannelse, sundhed, tryghed og meget andet.

I fagbevægelsen har vi derfor foreslået politikerne at indføre et ulighedsstop. Et løfte til danskerne om at politiske initiativer, som øger uligheden, skal modsvares af initiativer, som øger ligheden. Det markerer vi med uddeling af løbesedler i de større byer i Nordjylland.

Velfærden må øges

Vi er ikke imod, at nogle tjener flere penge end andre. Men vi mener, at de, som har mest, skal bidrage mere til fællesskabet. Det er den model, vi historisk set har valgt i Danmark. Og det er en god model. Vi omfordeler velstanden og investerer i hinanden, så vi skaber en holdbar vækst for alle.
Der skal træffes politiske beslutninger, som mindsker uligheden og øger velfærden i stedet for de senere års beslutninger, som har øget uligheden. For det er klart, at når man sænker skatten for de rigeste og samtidig udhuler dagpengene og kontanthjælpen, så stiger uligheden.

Får vi ikke vendt udviklingen, risikerer vi at se folk gå på gaden og protestere i et omfang, der kan blive en trussel for demokratiet. Vi skal have et arbejdsmarked med plads til alle, med et sikkert arbejdsmiljø og ordentlige lønninger til alle faggrupper. Vi skal have et retfærdigt skattesystem og et velfungerende velfærds- og sundhedsvæsen.

Underskrevet af: Anna Kirsten Olesen (formand for LO Aalborg), Michael Bue Nielsen (formand for LO Vendsyssel), Søren Eriksen (formand for FTF Nordjylland) og Jytte Wester (næstformand for FTF Nordjylland)

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. feb. 2019 - 08:15   08. feb. 2019 - 08:20

Udtalelse

fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i Nordjylland