26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 12 °C

Stop besparelserne på hospitalerne

Stop besparelserne på hospitalerne

Sygeplejerskerne i Region Hovedstaden har vedtaget et opråb i protest mod politikernes prioritering af prestigeprojekter fremfor den nære patientbehandling.

Sygeplejerskerne siger: stop to procent-effektiviseringerne, det er besparelser og giver dårligere tilrettelæggelse af vores arbejde med patienterne. Arkivfoto
FOTO: Tina Senika
1 af 1

Situationen på hospitalerne i Region Hovedstaden er nu så alvorlig, at vi som sygeplejersker ikke mere kan leve op til de forventninger, som patienter, pårørende og politikerne har til os.

Vi har ikke ressourcer til at levere kvalitet i patientbehandlingen. Vi kan ikke længere leve op til de mange krav.

Vi har ikke ressourcer til at levere kvalitet i patientbehandlingen. Vi forsøger en ulige kamp på bekostning af arbejdsmiljøet.

Patienterne svigtes

Vi oplever som sygeplejersker, at politikerne ikke vil erkende hverdagen på hospitalerne. Besparelser, to procents produktivitetskrav, ventetidsgarantier, voldsomme medicinudgifter og et nyt it-system tvinger os til ikke at kunne yde den optimale sygepleje.

Vi kan ikke længere leve op til de mange krav, politikerne ønsker af os, og som de lover deres vælgere.

Politikernes ord om kvalitet, patientinddragelse og koncepter som ”Ventet og velkommen” eller ”Det nære sundhedsvæsen” er uhensigtsmæssige, da realiteterne på hospitalerne er en anden:

  • Patienter må vente længe på hjælp til personlig hygiejne, toiletbesøg, støtte til ernæring og mobilisering – den hjælp, der er nødvendig for at gøre dem klar til at forlade hospitalet igen.
  • Kontakten mellem patient og sygeplejerske kan være så sporadisk, at sygeplejersken ikke har tid til at foretage de nødvendige observationer af patienten, der fortæller om patientens tilstand.
  • Risikoen for fejl øges med travlheden.
  • Ventetider i behandlingsforløbet kan skade alvorligt syge og skaber utryghed og utilfredshed.
  • Der er ikke tid til at give den nødvendige mentale omsorg til mennesker i dyb krise.
  • Der er ikke tid til at inddrage patientens pårørende i behandlingen og plejen. Overbelægning er blevet hverdag, patienter oplever lange ventetider både på aftalte konsultationer og den basale pleje, og sygeplejerskernes travlhed går ud over kvaliteten.

Samtidig oplever vi, at politikerne prioriterer ressourcer til prestigeprojekter fremfor den patientnære behandling.

Senest har regionen brugt millionbeløb på nye afdelingsnavne, men bag døren med det flotte nye navn kæmper sygeplejerskerne en ulige kamp for sygepleje til patienterne.

Den nødvendige politik

Vi forventer at politikerne tager ansvar:

- Stop to procent-effektiviseringerne, det er besparelser og giver dårligere tilrettelæggelse af vores arbejde med patienterne.

- Regeringen og Folketinget må stå ved deres prioriteter – i dag betaler de for en Lada, men forventer en Rolls Royce.

- Giv os faste bevillinger frem for satspuljens projekter og bureaukrati.

- Skab sammenhæng mellem krav og ressourcer.

- Giv os flerårige budgetter, så de nødvendige tilpasninger kan ske med en rimelige beslutningshorisont og respekt for patienter og personale.      

Rigshospitalet: Charlotte Kistrup Vallys FTR, Diana Jensen Saksulv FTR suppleant, Sara Smith Hald FTR Suppleant. Nordsjællands Hospital: Rebekka Liisborg Leth FTR. Amager Hvidovre Hospital: Ria Bredahl FTR. Bispebjerg Frederiksberg Hospital: Jørn Nørby Thomasen FTR, Karin Cardoso FTR suppleant. Region Hovedstadens Psykiatri: Helle Thorhus FTR. Herlev Gentofte Hospital: Sara Catalina Rønholt FTR, Zenia Foskjær FTR suppleant.

15. sep. 2017 - 08:09   15. sep. 2017 - 08:10

Udtalelse

fra sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentanter i Region Hovedstaden