23 Jan 2020  

KBH: Overskyet, 5 °C

Støtte til grøn energi og miljørigtige tiltag

Støtte til grøn energi og miljørigtige tiltag

Vi må endnu engang konstatere, at social dumping bliver en stadig større del af hverdagen i Danmark.  Samtidig med at betydelige kræfter i samfundet demonstrerer en grådighed uden lige.

Selskabstømning, milliardsvindel, hvidvaskning og skattely er blevet dagligdag i Danmark. 

Selskabstømning, milliardsvindel, hvidvaskning og skattely er blevet dagligdag i Danmark. Det er ikke en udvikling, som hovedparten af danskerne ønsker. Dette skal stoppes.

Vi har meget konkret set resultaterne af social dumping. Gennem nu 30 år med lov om Dansk International Skibsregister er det til fulde bevist, at DIS-lovens bestemmelser er legaliseret social dumping.

Danske fagforeningers overenskomster gælder ifølge DIS lovens bestemmelser kun for søfolk bosiddende i Danmark. Resultatet er, at i størstedelen af den danske handelsflåde er der kun beskæftiget søfolk på udenlandske kontrakter og overenskomster. Disse søfolk er forhyret på langt lavere lønninger. Og dansk fagbevægelse må ikke gribe ind.

Sammenholdt med EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU-området må vi konstatere, at beskæftigelsen af søfolk bosiddende i Danmark bliver mindre og mindre.

Denne negative udvikling rammer også andre faggrupper – senest mange chauffører, men også bygge-, hotel- og restaurationsbranchen, og den ses også i andre lande – både i og udenfor EU.

Internationalt samarbejde og solidaritet har været hjerteblod for den internationale arbejderbevægelse.  Kampen mod krig, fattigdom og udbytning er hjørnestenen i den politiske kurs, som fagbevægelsen er en del af.

I horisonten har vi et folketingsvalg og et valg til Europa parlamentet. Vi vil anbefale, at der stemmes på partier og kandidater, som vil sikre Danmark en kurs, hvor vi i fællesskab bekæmper social dumping – dette såvel i form af DIS -lovens diskriminering mod danske overenskomster, samt EU's bestemmelser om arbejdskraftens frie bevægelighed, som på samme måde underbyder danske løn- og arbejdsvilkår.

I fremtiden støtter vi gerne alternative løsninger på trafikafviklingen, herunder omstillinger til grøn energi specielt i færgefart. Og vi støtter de folkelige kræfter, der forsøger at stoppe det såkaldte "Femernbælt projekt".

Fremtidens skibsprojekter og de nuværende færge-tiltag med batteridrift fra vedvarende energi peger frem mod miljørigtige løsninger. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. dec. 2018 - 08:04   14. dec. 2018 - 08:10

Udtalelse

3F Sømændene