26 May 2019  

KBH: Overskyet, 11 °C

Solidaritet med lokoførerne

Solidaritet med lokoførerne

Udviklingen i DSB er et led i forberedelserne til en delvis privatisering, som rimer sammen med den nyliberale ideologi med øget markedsgørelse og implementeringen af EU's 4. jernbanepakke

NOAH og Rådet for Bæredygtig Trafik arbejder for at fremme brug af kollektiv trafik frem for individuel transport på vejene. Og vi ser det som en vigtig samfundsmæssig opgave at sikre borgerne mulighed for at blive transporteret på en måde, der er ansvarlig i forhold til de presserende klimaproblemer. De mennesker, der skal løse en så vigtig opgave, skal naturligvis have ordentlige arbejdsforhold.

NOAH og Rådet for Bæredygtig Trafik ønsker hermed at udtrykke vores solidaritet med lokomotivførerne.

Jernbanerne spiller en særligt positiv rolle i forhold til at transportere mennesker på en klimavenlig måde. De nuværende konflikter rammer togbrugerne hårdt og sætter vores tålmodighed på prøve, hvilket er uheldigt i en tid hvor togdriften i forvejen er i defensiven, og hvor konkurrencen fra andre transportmidler presser togene.

Men i stedet for at rette skytset mod lokomotivførerne bør vi rette det mod DSB's ledelse og de politiske partier, der har ønsket at køre DSB ud på et sidespor.

Det er ikke acceptabelt, at DSB's topledelse fører sig så diktatorisk frem, og med indmeldelsen i Dansk Industri (DI) har ønsket at lave om på de ansattes overenskomster og gennemtvinge nye ledelsesregimer.

Og det er ikke acceptabelt, at regeringen stiltiende har set til og accepteret indmeldelsen i DI med de heraf følgende ændringer for de ansattes løn og arbejdstidsvilkår og den efterfølgende konfrontatoriske ledelsesstil.

Vi mener, dette skal ses som et led i forberedelserne til en delvis privatisering af DSB, som rimer  med den nyliberale ideologi med øget markedsgørelse og implementeringen af EU's 4. jernbanepakke, der netop fokuserer på markedsgørelse.

NOAH og Rådet for Bæredygtig Trafik ønsker hermed at udtrykke vores solidaritet med lokomotivførerne og opbakning til, at det vigtige arbejde, de udfører, skal honoreres med ordentlige arbejdsvilkår.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. dec. 2018 - 08:57   05. dec. 2018 - 21:23

Udtalelse

fra NOAH og Rådet for Bæredygtig Trafik