03 Dec 2020  

KBH: Overskyet, 2 °C

Social dumping på Aarhus Letbane

Social dumping på Aarhus Letbane

Aarhus Letbane er et offentligt milliardprojekt. Derfor bør der være åbenhed og offentlig indsigt i projektet.

FOTO: PN
1 af 1

3F har gennem længere tid konstateret problemer med social dumping og omgåelse af dansk lovgivning på letbaneprojektet i Aarhus.

Der er tale om et offentligt milliardprojekt med en bestyrelse hvor både Aarhus Kommune og Region Midtjylland har repræsentanter og mulighed for at følge projektet.

Det er af samfundsmæssig interesse at få afdækket og løst problemer med social dumping og mistanke om mafia-relationer.

Hovedentreprisen på over en milliard kroner er gået til et italiensk firma, ASAL-konsortiet, som anvender nogle italienske underentreprenører, som dokumenteret gennem medieresearch har mafia-relationer i Italien. Senest har Weekendavisen i artiklen "Hvor sporene ender" (9. december 2016) omtalt, at ledende medarbejdere hos en af de anvendte underentreprenører er blevet arresteret i Italien.

Endvidere er der problemer med at overholde gældende overenskomster, og 3F har i den forbindelse rejst et tocifret millionkrav for manglende udbetalt løn til italienske arbejdere.

Offentlighed i forvaltningen

Loven om Aarhus Letbane paragraf 9 siger, at letbanen er underlagt loven om offentlighed i forvaltningen.

Vi har forgæves gennem møder med Letbanens øverste ledelse og gennem begæring af aktindsigt i Letbanens egenkontrol forsøgt at få indblik i problemerne med henblik at få ordnede forhold.

Denne lukkethed anser vi for helt urimelig. Hvis der er dele af materialet som vedrører forretnings-hemmeligheder kan vi have forståelse for at dele af materialet undtages fra aktindsigt, men en total afvisning finder vi helt utilstedelig. Det er af samfundsmæssig interesse at få afdækket og løst de problemer, som findes, herunder problemer med social dumping og mistanke om mafia-relationer.

Derfor går vi nu til offentligheden og politikerne, ligesom vi har klaget til ombudsmanden over den lukkethed, vi møder, når det gælder kontrol med et offentlig byggeprojekt som Aarhus Letbane.

3F nægtet indsigt

ASAL-konsortiet nægter 3F at få indsigt i den del af de kontrolrapporter, som omhandler løn- og arbejdsforhold, som Aarhus Letbane har bestilt ved revisionsfirmaet Ernest & Young. Revisionsfirmaet er hyret til at undersøge overholdelse af blandt andet løn- og arbejdsforhold i arbejdsklausulerne i kontrakten med ASAL-konsortiet.

ASAL-konsortiet er uenig med Aarhus Letbane om grundlaget for de undersøgelser som Aarhus Letbane har gennemført.

Aarhus Letbane afviser vores aktindsigt med henvisning til at beskytte ASAL-konsortiet og Aarhus Letbanes økonomiske interesser.

Vi kan ikke andet end konkludere, at den manglende åbenhed må skyldes, at man vil skjule forhold for offentligheden. Dette er meget alvorligt, da det modvirker kampen mod social dumping og forhindrer, at oplysninger om mafiarelationer bliver grundigt undersøgt. Det er velkendt, at den italienske mafia bevæger sig nordpå, og vi vil i 3F gøre alt for at standse en sådan udvikling.

Konklusion

Vi ønsker fuld gennemsigtighed omkring disse forhold, og 3F arbejder fortsat på at sikre de ansatte deres fulde rettigheder.

Vi vil stærkt opfordre bestyrelsesmedlemmer og politikere til at interessere sig for denne sag og medvirke til, at der skabes åbenhed om dette offentlige milliardprojekt.  

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. jan. 2017 - 08:15   04. jan. 2017 - 08:20

Udtalelse

fra 3F Aarhus Rymarken v/ Faglig sekretær Niels Eliasen