14 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

Positiv udvikling i Korea

Positiv udvikling i Korea

Den danske regering bør stoppe sin militære deltagelse i Korea og lægge pres på USA for at støtte de nye muligheder for normalisering af forholdene.

De seneste måneders intensiveret dialog og diplomati i og om Korea mellem i første række Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea) og Republikken Korea (Sydkorea) - men også med kinesisk og endda amerikansk deltagelse - er en opmuntrende udvikling, som kunne synes at pege fremad mod et Korea, der for første gang i mere end et århundrede selv kan blive herre over sin egen skæbne.

Den permanente danske tilstedeværelse i de USA-ledede angrebsøvelser er en trussel mod freden.

Siden 1905 har først den brutale japanske besættelsesmagt i Korea - og siden 1945 den amerikanske militære tilstedeværelse på den sydlige del af halvøen - været en garanti for de mest reaktionære kræfters direkte eller indirekte styre over størstedelen af det koreanske folk. 

Sidste års valgsejr til Moon Jae In ved det sydkoreanske præsidentvalg, blandt andet på et program om at styrke dialogen med DDF Korea, efterfulgt af den nordkoreanske diplomatiske indsats op til, under og efter Vinter-OL i Pyeongchang i Sydkorea i februar 2018, har muliggjort et regulært tøbrud i de facto-fortsættelsen af "Den Kolde Krig" på Koreahalvøen.

Topmødet mellem formand Kim Jong Un og præsident Moon Jae In i Panmunjom i den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea i april kulminerede den 27. april i underskrivelsen af en fælles erklæring om "samarbejde og fred, velstand og genforening i Korea".

Det betyder i praksis at de tidligere nord-syd-fælleserklæringer igen får gyldighed, at der iværksættes mere dialog og økonomisk, humanitært, kulturelt og sportsligt samarbejde. De militære spændinger skal lettes og allerede i år søges våbenhvileaftalen fra 1953 erstattet af en fredsaftale, og der skal samarbejdes om nedrustning. 

DKP støtter varmt denne udvikling og finder, at vi bedst understøtter denne ved at trække det danske militær væk fra Koreahalvøen. Den permanente danske tilstedeværelse og deltagelse af danske officerer i de USA-ledede angrebsøvelser mod DDF Korea er en trussel mod freden og dermed selvsagt ikke fremmende for en fortsat positiv udvikling i Korea.

DKP opfordrer derfor den danske regering til at gå forrest i nedrustningen i Korea ved at trække sine udstationerede officerer hjem, undlade at deltage i militærøvelser vendt mod DDF Korea og tværtimod lægge pres på USA og de øvrige lande, som lægger militær til den konstante krigstrussel i Korea for at bringe denne trussel til ophør.

Vedtaget på Landsledelsesmødet den 26.-27. maj

31. maj. 2018 - 08:08   31. maj. 2018 - 08:10

Udtalelse

es@arbejderen.dk