15 Nov 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, tåge, 7 °C

OK18: Vi vandt og vi vil videre

OK18: Vi vandt og vi vil videre

Hvis de offentlige arbejdsgivere tror, at der nu kommer en lang periode med "ro på bagsmækken", så skulle de måske lige lytte til, hvad tillidsrepræsentanterne siger.

FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Vores stærke bevægelse, sammenholdet mellem faggrupperne og den store mobilisering er historisk. Først og fremmest fordi vi fik sagt "nok er nok" til ti års løntilbageholdenhed og forringelser, og pressede regeringen og KL til lønstigninger på niveau med det private.

Vi vil stå sammen på tværs af faggrupper om at afvise nedskæringer på velfærd og personale i de kommende budgetter i kommuner og regioner.

Vi fik ekstra løn til kvindefag og lavtlønnede, og vi fik sikret frokostpausen i overenskomsten. Vi fik afskaffet det såkaldte privatlønsværn.

Lærerne fik ikke en arbejdstidsaftale, men en kommission. Vi vil støtte lærerne aktivt i  kampen for en god arbejdstidsaftale.

Det er historisk, at vi opnåede resultatet, fordi fagbevægelsen turde bruge os selv – medlemmerne – som det stærkeste af alle våben.

Vi vil huske og genbruge vores succeser i de næste kampe for velfærd og et bedre arbejdsliv. Vi vil mobilisere kollegerne, vi vil stå skulder ved skulder på gaden, vi vil demonstrere, vi vil stå sammen på tværs af faggrænser og solidarisk kæmpe for en løsning for alle.

Vi hylder og styrker fællesskabet, som vi har opbygget.

Vi opfordrer fagforbundene til at indkalde til et landsdækkende TR-møde til efteråret, hvor vi kan dele erfaringer, og ikke mindst sammen beslutte de næste skridt.

Det fællesskab vil vi bruge aktivt i den kommende tid. Vi vil:

  • kæmpe for flere penge til velfærden, så borgerne får en bedre service og vi får flere kolleger til at løfte opgaverne.
  • kæmpe for et godt arbejdsmiljø, hvor vi ikke bliver stressede og nedslidte, og hvor fagligheden står over politikernes overstyring
  • stå sammen på tværs af faggrupper om at afvise nedskæringer på velfærd og personale i de kommende budgetter i kommuner og regioner.
  • bidrage til, at velfærd og gode arbejdsvilkår bliver de vigtigste temaer i den kommende folketingsvalgkamp.
  • støtte vores privatansatte kollegers kamp for bedre løn- og arbejdsforhold, herunder de lokale lønkampe og indsatsen mod social dumping.
  • bakke op om og støtte de privatansatte ved overenskomstforhandlingerne i 2020.

Vedtaget af 350 tillidsrepræsentanter på TR-møde 8. juni. 

13. jun. 2018 - 08:48   13. jun. 2018 - 08:50

Udtalelse

fra 350 tillidsrepræsentanter fra København og Frederiksberg