19 Oct 2018  

KBH: Spredte skyer, 11 °C

Nyt borgerligt angreb på dagpengesystemet

Nyt borgerligt angreb på dagpengesystemet

Vi advarer mod de nye forringelser og håber, arbejdsgiverne er enige med os. Ellers må de påtage sig udgiften.

Regeringen har igen fremsat forslag om forringelser på det danske dagpengesystem. Denne gang med krav til arbejdsløse om, at skulle søge og påtage sig job overalt i landet – næsten uanset afstanden.

Regeringen har fremsat krav til arbejdsløse om at skulle søge og påtage sig job overalt i landet – næsten uanset afstanden.

Det kan godt være, at man som direktør eller i anden lederstilling vælger at rejse/flytte, når jobtilbuddet indeholder en millionløn.

Men dette lukrative tilbud gælder jo ikke arbejdere, som i stedet tilbydes en løn helt ned til 120 kroner i timen.

Nye sanktioner

Samtidig truer regeringen med en fordobling af straffen for ikke at sige ja til et sådant job, og hvor man fremover vil miste sine dagpenge i halvanden måned, hvor man så må leve af sin ægtefælles indtægt eller hvordan man som enlig ellers vil klare det.

Regeringen må befinde sig på en anden planet end vi jordiske, og som ansatte indenfor papir- og emballagebranchen i Danmark, tager vi kraftigt afstand fra de nye forringelser i et i forvejen stærkt udhulet dagpengesystem.

Gennem de senere år har man sat reguleringen af dagpengenes størrelse i bero, indført dage uden dagpenge, man har nedsat perioden, hvor man som arbejdsløs kan modtage ydelser, og man har hævet kravet til muligheden for en genoptjening af en ny periode samt indført store forringelser for nyuddannede.

Alt dette uden at man i øvrigt har nedsat den betaling, vi hver måned betaler til vores A-kasse. Det er vist den eneste forsikring, hvor man forringer indholdet, men fastholder præmien.

De mange forringelser gør, at mange unge i dag stiller spørgsmålstegn ved, om man skal blive en del af A-kassen.

Arbejdsgiverne må betale

Systemet er tæt forbundet med arbejdsgiverens ret til nemt at kunne afskedige sine ansatte, hvis der ikke er så meget at lave, men forringelserne betyder, at arbejdsgiverne i stedet kommer til at betale for medlemmernes sikkerhed.

Derfor må vi i første omgang kræve, at arbejdsgiverne pålægges længere opsigelsesvarsler til sine ansatte – og på sigt er det et spørgsmål, om hele A-kasse-systemet har spillet fallit.

Papir- og Emballagearbejderne i Danmark skal derfor kraftigt opfordre regeringen til at fjerne sit udspil til nye forringelser – og vil vores arbejdsgiverne undgå at overtage udgiften, bør de tilslutte sig dette krav.

Enstemmigt vedtaget på årsmødet for papir- & emballagearbejdere 1. juni

15. jun. 2018 - 08:24   15. jun. 2018 - 08:30

Udtalelse

fra Årsmødet for papir- & emballagearbejdere