24 Jul 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Nu lukker Lykkeskolen i Aarhus

Nu lukker Lykkeskolen i Aarhus

Den muslimske friskole Lykkeskolen i Aarhus har fået frataget tilskuddet fra staten, og det betyder, at skolen ikke kan overleve.

Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at Lykkeskolen lukker. Det sker efter Undervisningsministeriets beslutning om at fjerne tilskuddet til skolen.

For selv om vi til det sidste har kæmpet for, at vores klage til Ombudsmanden kunne give opsættende virkning, er det ikke lykkedes. Derfor vil skolen én af de nærmeste dage blive erklæret konkurs.


Indføres der undtagelser i religionsfriheden, kommer vi ud på et farligt skråplan, som alle med kendskab til historien må advare imod.

Det er beklageligt, for hermed stopper en skolemæssig succeshistorie gennem de seneste 25 år – målt på alle normale kriterier. Men også målt på alle de integrationskriterier, som var gældende frem til 2018.

For eksempel er Lykkeskolen tredje bedst med hensyn til gymnasieparathed i hele Aarhus – med pigerne i forreste linje. Derfor anerkender vi ikke det tynde grundlag, som skolen er lukket på.

Useriøs kritik af skolen

Vi finder det irrelevant, hvordan drenge og piger sidder i udskolingen, når det – som i alle andre danske skoler – er elevernes eget valg.

Det er heller ikke relevant, at man har overstregede biologibøger, når de er kasserede og kun findes på depotet. Eller om skolens idrætsfaciliteter lever op til nogle uklare kriterier, når eleverne ved de afsluttende prøver i idræt ligger over det, man normalt forventer.

Derfor havde vi ikke forventet, at skolen ville blive lukket. Og da det skete, så vi det som et udtryk for politisk pres, da det fagligt set var en usaglig beslutning. Og vi har efterfølgende sandsynliggjort, at det skyldes et bestillingsarbejde fra blandt andet Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen – efter hans eget udsagn i Jyllands-Posten. Alt dette er dokumenteret på Lykkeskolens Facebook-side.

Ombudsmanden inddraget

Dette og flere andre misforhold har vi klaget over til Ombudsmanden, som vi også beder vurdere selve afgørelsen. Desværre for sent til at det kunne få opsættende virkning. Så snart ferien er overstået, vil vi undersøge muligheden at få afprøvet afgørelsen ved et civilt søgsmål.

Når vi vil kæmpe videre, skal det ses som en fortsat kamp for de demokratiske værdier, som Lykkeskolen har stået for. For det er med den største bekymring, at vi ser de etablerede politiske partier svigter dem én efter én.

I de sidste otte måneder er der blevet lukket syv muslimske friskoler. Indføres der undtagelser i religionsfriheden, kommer vi ud på et farligt skråplan, som alle med kendskab til historien må advare imod.

På den anden side er vi ikke helt uden optimisme, da et meget stort udsnit af befolkningen efter vores opfattelse deler vores værdier. For det er den oplevelse, vi har haft med over tusind besøgende gennem mange år. Samt talrige vikarer, et stort antal censorer og alle de lokale samarbejdspartnere, som skolen har haft i politi, kommune og andre instanser: Herfra har vi kun mødt respekt og anerkendelse, og det vil vi gerne takke for.

Tak for samarbejdet

Også en stor tak til forældrene, som bryder alle fordomme om indvandreres manglende skoleengagement. Dem kan vi ikke genkende, da fuld deltagelse ved skole-hjem-samtalerne var normen. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer – og i det daglige mærke den gensidige respekt på tværs af forskellig baggrund.

Til slut en varm hilsen til alle skolens "nuværende" og tidligere elever – for I var jo den daglige inspiration, som gav det hele mening. Vi har senere set mange af jer som rollemodeller, og stort set alle (både drenge og piger) får uddannelse og gode jobs. I er det bedste bevis for, at det er forkert, at Lykkeskolen skal lukkes.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. aug. 2018 - 08:29   08. aug. 2018 - 08:30

Udtalelse

fra lærere, ansatte, ledelse og bestyrelse på Lykkeskolen