25 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 19 °C

Nej til Social dumping

Nej til Social dumping

 Vi skal opfordre forbundene på det private område, til at holde særlig fokus på social dumping ved overenskomstforhandlingerne i 2020.

Der må skabes løsninger, som effektivt kan sætte en stopper for nogle arbejdsgiveres kyniske udnyttelse af billig arbejdskraft.

Medlemmerne har på tværs af fagforbundene brug for at styrke solidariteten og sammenholdet i kampen mod social dumping. Det er vigtigt at der inden for alle overenskomstområder, skabes løsninger, som effektivt kan sætte en stopper for nogle arbejdsgiveres kyniske udnyttelse af billig arbejdskraft.

Inden for Industriens område er et af de vigtigste redskaber, en markant hævelse af mindstelønnen samt en styrkelse af kravet på fremlæggelse af dokumentation ved brug af udenlandsk arbejdskraft, så det kan kontrolleres om arbejdsgiverne overholder gældende aftaler på det danske arbejdsmarked.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. dec. 2018 - 08:27   13. dec. 2018 - 08:30

Udtalelse

fra Metal Hovedstadens sekretariat for "IT, Teknik & Offentlig",