21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

Massefyringer er en hovsaløsning

Massefyringer er en hovsaløsning

Det giver ingen mening, når Region Sjælland planlægger fyringer af op mod 317 medarbejdere og nedlæggelse af flere hundrede ubesatte stillinger på sygehusene i regionen. Sådan lyder det fælles budskab fra faglige organisationer, der repræsenterer samtlige medarbejdere i Region Sjælland.

Regionsledelsen kan endnu nå at begrænse de bebudede masseafskedigelser, der vil føre til en ond spiral med personaleflugt og øgede sundhedsudgifter til skade for patienterne, lyder det fra 24 faglige organisationer i Region Sjælland.

De bebudede fyringer tapper de sjællandske sygehuse for kvalitet, faglig viden og økonomi.

På den korte bane vil masseafskedigelserne for det personale, der endnu har et arbejde at udføre, betyde øget arbejdspres, mistrivsel, dårligt arbejdsmiljø og øget sygefravær. Det giver voldsomt øgede udgifter på vikarkontoen, der igen er med til at dræne regionen for penge til kerneopgaverne.

De ansattes organisationer frygter derfor, at patienterne bliver sorteper, og får en stadigt ringere kvalitet i opgaveløsningen for alle faggrupper med tilsvarende øget risiko for patientsikkerheden.

Personalet presses.

De forskellige opgaver med behandling, diagnosticering, pleje og administration forsvinder ifølge de faglige organisationer ikke, bare fordi personalet forsvinder. Tværtimod har personalet på de sjællandske sygehuse år efter år leveret stadigt stigende produktivitet i form af flere behandlinger, udredninger og opfølgninger.

På den lidt længere bane vil de bebudede fyringer tappe de sjællandske sygehuse for kvalitet, faglig viden og økonomi. Det vil medføre længere indlæggelser, flere genindlæggelser og behandlingsgarantier, der ikke kan overholdes, og på sigt vil det betyde, at regionen står med flere økonomiske udfordringer i sidste ende.

Alternative muligheder

De faglige organisationer opfordrer ledelsen i Regionen til, at tage andre værktøjer i brug, og peger blandt andet på, at regionen skal strække besparelserne over flere år, og her benytte personaleomsætningen, som i forvejen er højere i Region Sjælland end i øvrige regioner, til at nedbringe antallet af afskedigelser. 

Det er også nødvendigt at sætte kvalificeret fokus på arbejdsmiljøet, som – på trods af afsatte puljemidler i Region Sjælland – stadig er for ringe. Der skal være det tilstrækkelige antal medarbejdere i forhold til de opgaver, der skal varetages på alle af Regionens arbejdspladser. Gentagne trusler om fyringer fordrer ikke et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

De faglige organisationer vil gerne pointere, at alle faggrupper har en vigtig rolle på sygehusene og i administrationen i forhold til deres daglige vigtige kerneopgave. Enhver besparelse kan mærkes, og de ansatte kan ikke blive ved med at dække alle de opgaver, der bliver til overs, når regionen skærer så dybt i personalet.

De faglige organisationer er:

FOA – region Sjælland, Danske Bioanalytikere Sjælland, Jordemoderforeningen Sjællandskredsen, Dansk Metal Sydøst, Radiograf Rådet Sjælland, Dansk Sygeplejeråd kreds Sjælland, Danske Fysioterapeuter, Kost og Ernæringsforbundet, Forbundet Arkitekter og Designere, Ingeniørforeningen IDA, JA, Danske Metal Midt-Vestsjælland, Dansk Journalistforbund, Socialpædagogerne Midtsjælland, 3F afdelingerne i Region Sjælland, Overlægeforeningen/FAS, Ergoterapeutforeningen Region Øst, Djøf, Dansk Magisterforening, 3F-afdelingerne i Region Sjælland, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, Dansk Psykologforening, Yngre læger kreds Sjælland, Pharma Danmark og HK Kommunal Sjælland.

 

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. nov. 2018 - 08:23   09. nov. 2018 - 08:30

Udtalelse

fra en lang række faglige organisationer i Region Sjælland