09 Dec 2018  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Krigsforbrydelser og menneskeforagt

Krigsforbrydelser og menneskeforagt

Danmark bliver stadig mere reaktionært. Vores krigsdeltagelse er en skændsel og fremmedhadet øges. Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt.

Nu har Danmark i tyve år halset efter at deltage i USA´s illegale imperialistiske krige i andre lande. Dette sker i "demokratiets og frihedens" navn. Reelt drejer det sig om tyveri af råstoffer, og inddæmning af Rusland og Kina. Alle de lande vi har været med til at føre illegale krige i, ligger i ruiner.

Ligesom krigsretorikken tordner derudaf, har man i mange år ført en hetz og øget fremmedhadet.  Man gør alt hvad man kan, både økonomisk og menneskeligt, for at genere de mennesker, som man har bombet sønder og sammen, og dermed har gjort til flygtninge.

Tryk avler modtryk

Især unge bliver kriminelle, mens racismen vokser overalt i Europa og USA. Det giver mindelser om jødeforfølgelserne, hvor Socialdemokratiet – også dengang - var deltagere. Nu er det Islam, hvor de går aktivt ind i kampen. Som de skriver i deres forslag ”Den nye frihedskamp”. En opfordring til vold?

Man gør, hvad man kan for at genere de mennesker, som man har bombet sønder og sammen, og dermed gjort til flygtninge.

Socialdemokratiets forslag "Retfærdig og realistisk – en udlændingepolitik der samler Danmark", samt regeringens forslag "Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030" er begge forslag som rammer ikke-vestlige flygtninge/migranter.

Socialdemokratiet vil lukke landet totalt, samt lave en specialstyrke indenfor politiet til at indfange og udvise asylansøgere ved grænsen og deportere dem til asylcentre i Afrika. Herfra kan de søge asyl. Får de asyl, overføres de til en af FN´s flygtningelejre. Herfra vil Danmark så årligt modtage kvote- flygtninge. Antal er uvist.

Reaktionær flygtningepolitik

Regeringens forslag bygger på hårdere straffe og tvang. Buldozere mod såkaldte ghettoer.  Nedskæring i bistandshjælp og integrationsydelse.  

Reglerne for familiesammenføringer skal strammes yderligere. Hertil skal lægges: Burkaforbud, betaling for tolkebistand ved lægebesøg, stopprøver fra 0 til 1. klasse med mere.

De lande, der ikke vil modtage egne borgere skal fratages ulandsbistand. Sikre eller ikke sikre lande, afgøres ligesom i Somalia, som blev erklæret sikkert, selv om en delegation fra Danmark ikke turde forlade lufthavnen.
De sidste fem seks år er ulandshjælpen beskåret med cirka 10 milliarder kroner. Regeringen vil spare yderligere 15 milliarder kroner frem til 2020.

Stop imperialismen. Bekæmp fascismen og racismen. 

Vedtaget på foreningens foreningens generalforsamling 10. marts

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. apr. 2018 - 08:51   20. apr. 2018 - 09:00

Udtalelse

fra Horserød-Stutthof Foreningen