19 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 19 °C

Københavns kommune slagter frivilligt arbejde

Københavns kommune slagter frivilligt arbejde

En hovedløs beslutning standser bestræbelserne på at gøre byen grønnere ved hjælp af frivillige. Det virker som om kommunen ikke har været klar over konsekvenserne ved at spare en stilling som friviilighedskoordinator væk.

Utterslev Mose har virkelig draget fordel af de mange frivillige og deres indsats for at pleje området.
FOTO: Donald Hobern/Utterslev Mose/CC2,0
1 af 1

Bestyrtelse, vrede, chok er nogle af de følelser, der ramte medlemmerne af Utterslev Mose Naturplejelaug og Rytterskolens Havelaug, da de onsdag den 19. december åbnede en skrivelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

I brevet stod der, at de fra 1. april 2019 skal indstille deres aktiviteter og forlade de kommunale arealer, som de igennem en årrække har plejet på frivillig basis

Byen mister folk, der leverer et markant bidrag til at skabe en levende og inddragende by med en rig og mangfoldig bynatur.

Årsagen hertil er en beslutning taget den 19. november 2018 på Københavns Rådhus af Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer.

Her blev det besluttet at nedlægge stillingen som frivillighedskoordinator og dermed spare et enkelt årsværk. Konsekvensen af denne beslutning kan næppe have været politikerne bevidst, da de traf beslutningen.

39 projekter rammes 

I alt 39 projekter har således fået besked på at samarbejdet ophører, og mange hundrede borgere ser nu frem til at miste en meningsfuld hverdagsaktivitet og et vigtigt fællesskab.

Københavns Kommune mister en uvurderlig indsats, hvilket ikke alene har store menneskelige konsekvenser. Byen mister også folk, der leverer et markant bidrag til at skabe en levende og inddragende by med en rig og mangfoldig bynatur.

Medlemmerne af Rytterskolens havelaug er rystede og nervøse for, hvordan den smukke have fremover vil blive passet. Havelauget udgør et stærkt socialt netværk blandt medlemmerne, et netværk som Københavns Kommune selv efterspørger blandt ældre borgere.

I 2013 blev Utterslev Mose Naturplejelaug dannet af en gruppe borgere med stor kærlighed til Utterslev Mose. Målsætningen var fra starten klar. Floraen på det lille overdrev Langholmen skulle reddes og overdrevet genskabes.

Eksemplarisk samarbejde ødelægges

Samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og Naturplejelauget har siden kørt eksemplarisk, og der er opnået store resultater. Ikke alene er der skabt et stabilt netværk af kyndige naturplejere, der mødes hver torsdag formiddag året rundt.

Den kontinuerlige indsats har også resulteret i, at Langholmen nu fremstår som et lysåbent overdrev, der tiltrækker truede planter, dyr og besøgende.

Over for Lokaludvalget har medlemmerne af Lauget udtrykt deres store frustration og forundring over at dette arbejde nu skal ophøre. Hvad kommer det til at betyde for den fortsatte pleje af Langholmen, når området efter 1. april skal overgå til "normal drift", som det udtrykkes i brevet?

Vi frygter at uden Naturplejelaugets vedvarende og kyndige indsats vil denne lokalitet gro til igen. Og hvad kommer det til at betyde for det store netværk af borgere, der er engageret i at pleje naturen i Utterslev Mose med leer, kvæg og får.

Logikken mangler

Samme dag som Teknik- og Miljøforvaltningen tog den skæbnesvangre beslutning var Brønshøj- Husum Lokaludvalg vært for et stormøde om Utterslev Mose.

Her mødte 60 borgere op for at identificere de vigtigste indsatser i 2019, som led i virkeliggørelse af den Helhedsplan for Utterslev Mose som borgere, Lokaludvalgene og Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterede sidste år. En plan der i høj grad er centreret om de mange potentialer, er forbundet med borgernes engagement omkring den fælles bynatur.

Dette engagement, de mange års erfaring og de konkrete resultater er nu ved at blive smidt på gulvet.  Det er meget svært at forstå logikken i politikernes beslutning og forvaltningen udmøntning, når vi ser hvilke konsekvenser det får for byen og bynaturen.
 
 

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. jan. 2019 - 08:46   11. jan. 2019 - 08:50

Udtalelse

fra Brønshøj Husum lokaludvalg v/ Hans S. Christensen og Michael Hoff