25 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

International kampdag for pensionister

International kampdag for pensionister

Ligesom arbejderbevægelsen og kvinderne har pensionisterne også deres internationale kampdag - nemlig den 1. oktober.

Pensionister og efterlønsmodtagere i Danmark er – sammen med den øvrige arbejderklasse – ofre for den kapitalistiske udbytning, og den borgerlige-liberale regering fortsætter med at vedtage velfærdsforringelser over for os, der i kraft af vores arbejde gennem et helt liv har skabt rigdom til samfundet, men som nu ikke kan nyde frugterne af den skabte rigdom.

Den borgerlige-liberale regering fortsætter med at vedtage velfærdsforringelser over for os, der gennem et helt liv har skabt rigdom til samfundet. 

Til gengæld er det de få velhavende, der fortsat får direkte og indirekte skattelettelser, mens de socialt dårligt stillede fortsat rammes af øget ulighed og må leve med nedskæringer i velfærden og sociale rettigheder.

Pensionisterne over hele verden har oplevet forværring af deres leveforhold i form af privatiseringer og nedskæringer i sundhedsvæsenet og sociale ydelser, forøgelse af medicinpriser, indførelse af nye former for brugerbetaling og øgede skatter og afgifter.

Alt dette sker samtidig med, at vigtige samfundsmæssige sektorer inden for økonomien, energien, transporten og naturressourcer privatiseres og pålægges nye afgifter.

Ledere i den kapitalistiske verden viger ikke for at starte konflikter og krige på hele kloden i et forsøg på at opnå endnu mere profit og udbytte endnu flere befolkninger.

Pensionisternes Kulturforening af 1965 markerer den 1. oktober som den "Internationale Kampdag for Pensionisternes Rettigheder" og kræver at pensionisternes rettigheder fastholdes og udbygges yderligere i forhold til vores krav og behov, i enighed og i kamp for et samfund fri af udbytning, fattigdom, krig og katastrofer. Dette endemål kan kun opnås sammen med den internationale arbejderklasse og alle, der er ofre for den kapitalistiske udbytning.

Vi kæmper sammen med Verdensorganisationen af Pensionister under World Federation of Trade Unions (WFTE) for universelle rettigheder for alle pensionister, sænkning af pensionsalderen, gratis social sikkerhed, gratis offentlig sundhed, lægebehandling og medicin for alle uden begrænsninger og bedre offentlige og opregulerede pensioner, der er tilstrækkelige til at dække de daglige livsfornødenheder samt transport til gøremål og fritidsaktiviteter.

Leve arbejdernes internationale solidaritet. Leve den internationale pensionistkampdag den 1. oktober. For en fremtid, der står mål med den rigdom, vi har produceret.

06. okt. 2017 - 08:03   06. okt. 2017 - 08:10

Udtalelse

fra Pensionisternes Kulturforening af 1965