17 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 18 °C

Ingen samling

Ingen samling

Et stort flertal på KPID's ekstraordinære kongres i lørdags stemte imod en samling med KP og vedtog nedenstående udtalelse.

KPiD lever og kæmper. Endnu et forsøg på at sammenlægge eller opbygge et fælles kommunistisk parti har afstedkommet splittelse, og tilbagegang for det samlede medlemstal og det udadvendte politiske arbejde.

I stedet for fortsatte forhandlinger om opbygning af et nyt fælles parti med KP, styrker vi samarbejdet mellem de kommunistiske partier.

Værst har det fået tidligere aktive medlemmer til at forlade organiseret politisk arbejde. Nu som før har partikammerater brudt den demokratiske centralisme, og svækket tilliden til bæredygtigheden i et fælles partiprojekt.

De problemer, vores parti står med i forhold til medlemssammensætning og antal må løses gennem det udadvendte arbejde, der presser sig på.

Det gælder det forestående valg til EU-parlamentet, markeringen af NATO's 70 år med oprustning på bekostning af velfærd, kommende OK-kamp, alt sammen opgaver, der skal løses sammen med andre progressive i enhedsarbejdets ånd.

I stedet for fortsatte forhandlinger om opbygning af et nyt fælles parti med KP, styrker vi samarbejdet mellem de kommunistiske partier, med fagbevægelsen, fredskræfter, Folkebevægelsen, i den internationale solidaritet med særlig fokus på Cuba, Venezuela, Nicaragua og Palæstina og med alle progressive kræfter.

Vedtaget på den ekstraordinære kongres den 2. marts.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. mar. 2019 - 08:17   06. mar. 2019 - 08:20

Udtalelse

fra Kommunistisk Parti i Danmark