17 Jul 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Ghettoplanen – et brutalt angreb

Ghettoplanen – et brutalt angreb

Ghettoplanen er på alle måder uacceptabel – et brutalt angreb på indvandrere, på arbejderkvarterer og på den almene boligsektor.

Under dække af opgør med "ghettoer" vil regeringen tvangsprivatisere dele af den almennyttige boligmasse. Med ghettoplanens vedtagelse har regeringen øget udhulingen af de almennyttige boliger.

Ghettoplanen er også et frontalt angreb mod en lang række daginstitutioner i de boligområder, regeringen har udpeget som ghettoer.

Regeringen vil bruge 21 milliarder på at fremtvinge et skift fra sociale boliger til private lejerboliger og ejerlejligheder. Det skal blandt andet finansieres af Landsbyggefonden, som er betalt af beboerne til vedligeholdelse af deres boliger og ikke til nedrivning.

Socialdemokratiet har yderligere deltaget i farcen ved at foreslå, at en del af finansieringen skulle tages fra satspuljen for at skåne Landsbyggefonden.

Angreb på daginstitutioner

Hele denne fremtidsvision vil øge boligpriser og påvirke hele samfundet til gavn for "Udbytter-Danmark".

Gennemførelsen af ghettoplanen er også et frontalt angreb mod en lang række daginstitutioner i de boligområder, regeringen har udpeget som ghettoer. Det vil kunne betyde lukning af daginstitutioner.

I regeringens ghettoplan skal der gås offensivt til værks. Et parallelsamfund, hvor de almindelige love er sat ud af kraft, skal gennemføres ved hjælp af en række tvangsmetoder. Økonomisk afstraffelse og krav om, at børnene sættes i daginstitutioner, er blandt dem.

Når et barn fra "ghettoen" sendes i daginstitution, må det ikke ske i kvarteret. Kravet er, at der i en institution maksimalt må være 30 procent børn, fra "udsatte" boligområder. Heller ikke børn fra "ikke-belastede" kvarterer skal kunne anvises til institutionen.

Ghettoloven er reaktionær

Der er allerede nu mangel på daginstitutioner i blandt andet Københavns Kommune, hvor børnetallet er stigende. Lukninger vil gøre problemet endnu større og presse kommunen til at bygge nye institutioner i andre områder, mens de bliver tvunget til at nedlægge de tit velfungerende institutioner.

De allerede overbelastede institutioner skal overtage både de tvangsindmeldte børn fra "ghettoerne" og alle dem, hvis institution bliver lukket.

DKP mener at boligen er en afgørende forudsætning for den menneskelige trivsel. Retten til en sund og billig bolig uden spekulation og profit er dækkende for befolkningens ønsker.

Vi tager afstand fra regeringens reaktionære ghettolov, hvis problem bunder i det kapitalistiske Danmarks manglede evne og vilje til at løse sine egne problemer. Det er en del af klassekampen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. nov. 2018 - 08:31   06. nov. 2018 - 08:40

Udtalelse

fra forretningsudvalget i Danmarks Kommunistiske Parti