15 Oct 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Ghettoplanen

Ghettoplanen

I forbindelse med Ghettoplanen bruger regeringen en argumentation, der er hentet fra tider, hvor godsejere og herremænd var magtudøvende.

Regeringens ghettoplan er præget af nemme løsninger, som i bedste fald er virkningsløse, men som kan komme til at koste rigtig mange penge.

Ghettoplanen er klassekamp af værste art, med en pervers logik overfor løsninger af sociale problemer.

Ghettoplanen er klassekamp af værste art, med en pervers logik overfor løsninger af sociale problemer. Du må ikke være syg. Du må ikke være arbejdsløs. Du må ikke være fra et ikke-vestligt land. Du må ikke flytte hen, hvor du har lyst og råd til at bo. Den borgerlige regering har startet en krig mod dem, der er ramt af sygdom og arbejdsløshed. Det er en krig, der kan udvides mod alle lønmodtagere, da vi alle kan havne i den situation.

Argumentationen om, at det er til gavn for de fattige, at de skal straffes, at de skal beskyttes mod deres egen uformåenhed  til at vælge den rette bolig, er en argumentation, der er hentet fra tider, hvor godsejere og herremænd var magtudøvende. Den form for formynderi er stigmatisering af dem med færrest ressourcer. Det har aldrig været arbejderbevægelsens kamp.

DKP vil altid kæmpe for, at fattige og syge har samme sociale og juridiske rettigheder med samme adgang til boliger og social tryghed. DKP vil appellere til alle, der står fast på solidariske værdier, om at gå forrest i kampen mod denne skammelige aftale.

 

21. jun. 2018 - 08:47   21. jun. 2018 - 08:50

Udtalelse

fra Danmarks Kommunistiske Parti, forretningsudvalget