18 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

Forlader KPiD

Forlader KPiD

Efter KPiD's kongres har Arbejderen modtaget nedenstående indlæg fra en række medlemmer, der har valgt at melde sig ud af partiet.

KPiD afholdt sin 12. kongres i perioden fra den 19. til den 21. maj. I den seneste kongresperiode har landsledelsen været delt i ønsket om at udvide samarbejdet med KP til at sammenlægge begge partier i et nyt kommunistisk parti.

I den seneste kongresperiode har landsledelsen været delt i ønsket om at udvide samarbejdet med KP.

Der har i hele perioden været diskussioner i partiets ledende organer og i partiets afdelinger om denne mulighed.

De kammerater, der mente, at en sådan samling var det bedste for den revolutionære bevægelse i Danmark har på intet tidspunkt stødt på politiske argumenter mod en sådan sammenlægning.

Derimod har den fløj, som ikke vil udvide samarbejdet,

  • benyttet personlige nedværdigende kommentarer, som ikke hører hjemme i et kommunistisk parti,

  • efter evne prøvet at sabotere trufne beslutninger,

  • omgået den demokratiske centralisme efter behov,

  • været fraværende i de forskellige aktiviteter, som partiet har været involveret i.

Der blev på kongressen opnået enighed om nedenstående forslag:

”Kongressen beslutter, at der indledes forhandlinger med Kommunistisk Parti med henblik på dannelse af et nyt kommunistisk parti.

Processen afsluttes inden seks måneder efter kongressen. Derefter sendes resultatet ud til afdelingerne til diskussion.

Den nyvalgte landsledelse tager initiativ til at indkalde en ekstraordinær kongres, som tager stilling til resultatet af de førte forhandlinger. Landsledelsen formulerer et grundlag for den medlemsdiskussion, som går forud for den ekstraordinære kongres".

Efter valget af den nye landsledelse besluttede syv landsledelsesmedlemmer at melde sig ud af partiet med følgende begrundelse:

Med de erfaringer, som vi har draget af den netop afsluttede kongresperiode, vil modstandere af en samling gøre det til en endeløs vandring på stedet i landsledelsen, uden muligheder for at sende klare signaler til kammeraterne i partiet. Der vil være et udpræget ønske om at trække processen i langdrag, fordi de netop ikke ønsker et nyt kommunistisk parti.

Den eneste forskel, kongressen har medført, er nogle nye ansigter i Landsledelsen, men ikke en ændring i den politiske proces. Kongressen skabte ikke denne ændring. Alt er, som det var før – desværre.

Kammeratlig hilsen

Arne, Jette, Steen, Emil, Anton, Allan med flere.

 

08. jun. 2018 - 08:56   08. jun. 2018 - 09:00

Udtalelse

fra en række tidligere medlemmer af KPID