26 Jun 2019  

KBH: Let skyet, 28 °C

Forberedelse af OK20

Forberedelse af OK20

Tillidsmandskonference efter nytår skal sætte fokus på forberedelse af OK-fornyelsen i 2020. Nøgleordene bør være solidaritet og krav fra medlemmerne.

Erfaringerne fra OK18 må bruges under de kommende OK-forhandlinger i 1920. Kun gennem sammenhold mellem fag og brancher får vi skabt resultater, som kommer alle til gavn.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Med en økonomi, der blomstrer, og et arbejdsmarked, som kan aftage flere arbejdskræfter, end der i nogle brancher synes at være ledige hænder til, er grundlaget for et godt resultat ved de kommende fornyelser af overenskomsterne på plads.

Ved de senere overenskomster har fagbevægelsen holdt igen med lønkrav og forbedringer af ansættelsesforholdene.

Vi kan i dag se tilbage på et tiår, hvor man må konstatere, at genopretningen af økonomien er betalt af almindelige mennesker.

Imens har spekulanter, banker og bagmænd haft snablen nede i fælleskassen og flyttet værdier og kontanter til egne lommer og i skattely.


Slut med tilbageholdenhed

Ved de senere års overenskomster har der fra fagbevægelsens side været holdt igen med lønkrav og forbedringer af ansættelsesforholdene. Det må der gøres op med ved de kommende forhandlinger.

Udfordringen er at få fordelt en del af den økonomiske fremgang til dem, som opsvinget er gået forbi.

Det gælder i forhold til:

  • højere mindstelønninger,
  • bekæmpelse af løndumping,
  • sikring mod udhuling af de faglige rettigheder,
  • anstændig lærlingeløn,
  • mere tid til efteruddannelse og styrket brancheanciennitet,
  • fjernelse af hindringer for ok-dækning og
  • forbedring af tilbagetrækning.

Vi må komme ud med krav om faglige redskaber, som vægter disse udfordringer højt.

Brug erfaringerne fra OK2018

Vi har brug for løsninger for alle, og som ikke lader nogen alene tilbage.
 Erfaringerne fra ok-forhandlingerne i 2018 har vist, at fagbevægelsen formår at stå solidarisk i et fællesskab med plads til fokus på løsninger, som alle kan se sig dækket af. Den erfaring lover godt for et stærkt perspektiv.

Skal det imidlertid blive til virkelighed, kræver det en bred opbakning – med medlemmernes krav som udgangspunkt. Så kan vi og vores forhandlere stå styrket over for arbejdsgiverne. 

Det er helt nødvendigt med dette fællesskab, da vi erfaringsmæssigt er klar over, at der hos vores modpart hersker en jernhård disciplin.

Det Faglige Formandsinitiativ vil tage initiativ til en landsdækkende tillidsmandskonference i begyndelsen af det nye år. Formålet er at få en kvalificeret diskussion blandt tillidsfolk om, hvordan vi sammen skaber fællesskab og solidaritet mellem fag og brancher frem mod ok-forhandlingerne i 2020.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. okt. 2018 - 08:52   05. okt. 2018 - 09:00

Udtalelse

fra Fagligt Formandsinitiativ