22 Oct 2018  

KBH: Let skyet, 11 °C

Fair og frie forhandlinger

Fair og frie forhandlinger

SF’s kommunalbestyrelsesmedlemmer mener, at der fortsat bør være fair og frie forhandlinger mellem arbejdstagerne og arbejdsgiverne på det kommunale område.

Fair og frie forhandlinger er en forudsætning for at sikre gode arbejdsforhold på de kommunale arbejdspladser.

Det er nemlig en væsentlig forudsætning for at sikre gode arbejdsforhold på de kommunale arbejdspladser og dermed ordentlige og betryggende rammer for den lokale velfærd.

Der bør samtidig forhandles en arbejdstidsaftale for lærerne, der sikrer dem tilsvarende rettigheder som andre faggrupper. 

Der skal forhandles en lønstigning til de offentligt ansatte, som sikrer en sund balance imellem det offentlige og det private arbejdsmarked. SF’s repræsentanter i kommunerne må vurdere andre krav i de pågældende forhandlinger, som de skrider frem. 

SF’s kommunalbestyrelsesmedlemmer kan i skrivende stund ikke støtte en lockout af de ansatte, da det efter vores opfattelse vil være at forcere konflikten unødigt.  

21. mar. 2018 - 08:15   21. mar. 2018 - 08:20

Udtalelse

fra SF’s kommunalbestyrelsesmedlemmer