22 Sep 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Fagbevægelsen skal blande sig i valgkampen

Fagbevægelsen skal blande sig i valgkampen

Nedskæringerne på det offentlige område må frem i valgkampen. Pengene kan skaffes ved at spare på militæret.

FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1

Om kort tid skal vi vælge et nyt Folketing, og en lang række spørgsmål skal afklares i valgkampen. Det gælder først og fremmest forringelserne i den offentlige sektor og det pres, der ligger på de ansatte, hvor stadig flere opgaver skal klares med mindre personale.

Det gælder den sundhedsreform, som regeringen har fremlagt, men hvor man afskaffer borgernes indflydelse på sundhedsvæsenet.

Den offentlige sektor skal tilføres nye midler. Det kan ske ved at skære ned militærudgifterne.

Det gælder også den offentlige trafik, som ikke lever op til en ordentlig standard. Togene er forældede, og sikkerheden fungerer ikke. Det så vi med den ulykke, der skete på Storebæltsbroen i år.

Ældreplejen og daginstitutionerne har også været udsat for forringelser gennem årene, og igen belaster man det personale, der skal løse opgaverne, unødvendigt. 

Uddannelsesområdet har også været udsat for besparelser, som rammer de studerende gennem færre lærere og mindre hjælp til den enkelte elev.

Disse forhold må ændres, så den offentlige sektor får tilført nye midler i stedet for besparelserne.

Det kan ske ved at skære ned på den oprustning, som Folketinget har vedtaget, hvor militærudgifterne skal øges med flere milliarder kroner årligt. 

Det kan også ske gennem en mere retfærdig beskatning, hvor de rigeste bidrager i en helt anden målestok, og hvor der sættes en stopper for svindel i form af skatteunddragelse og hvidvask af penge fra storkapitalen.

Vi kan alt for ofte læse om bankdirektører, der har svindlet og omgået loven, men alligevel får store fratrædelsesbeløb, når de fyres.

Det er helt afgørende, at arbejderbevægelsen bliver styrket ved valget, og at de idealer som vi står for – solidaritet, lighed og social retfærdighed – bliver centrale emner i valgkampen!

Vedtaget på generalforsamlingen i Metal Vest C den 9.4.2019.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. apr. 2019 - 08:43   16. apr. 2019 - 08:50

Udtalelse

fra Metal Vest, (Esbjerg, Ribe og Varde)