18 Dec 2018  

KBH: Overskyet, dis, 3 °C

EU står bag

EU står bag

Vi ser en lige linje fra EU's Europluspagt, der forpligter medlemslandene til at føre en stram politik overfor den offentlige sektor, så den private sektor kan høste større profit.

FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Havne- og Terminalarbejdernes Landsklub bakker op om de offentligt ansatte og udtaler vores uforbeholdne støtte til jeres kamp for at få forhandlet overenskomster hjem.

Fuld opbakning til jer offentligt ansatte. I kæmper vores kamp – og vi er med jer hele vejen.

Jeres kamp er vores kamp, for det er jer, de offentligt ansatte, der sikrer vores velfærd fra vugge til grav. og sikrer at Danmark er et velfungerende og sikkert samfund.

I de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger står fagbevægelsen samlet om en musketér-ed, og vi støtter de helt igennem legitime krav:

  • Realitetsforhandlinger om lærernes krav på en forhandlet arbejdstidsaftale.
  • Sikring af de statsansattes betalte spisepause.
  • Sikring af ligeløn og reelle lønstigninger.

Regeringen har fra starten lagt kursen for alle de offentlige arbejdsgivere og har ved sin uheldige dobbeltrolle som arbejdsgiver en magt til at tvinge sin vilje igennem ved et lovindgreb. Ved konflikt vil de offentlige arbejdsgiveres massive og helt urimelige lockout af 450.000 ansatte utvivlsomt føre til et lovindgreb. Det er et vanvittigt konfliktvåben, som undergraver den frie forhandling og skævvrider Danmark. 

Vi ser en lige linje fra EU plus pagten fra 2011, hvor der skal gøres op med den offentlige sektor. Pagten er et pålæg om at forhandle så smalle offentlige overenskomster, at det private arbejdsmarked kan bevare konkurrenceevnen. Det må og skal der gøres op med.

Havne- og Terminalarbejdernes Landsklub ønsker et Danmark med en stærk offentlig sektor med ordentlige løn- og arbejdsforhold, som dermed skaber velfærd til gavn for os alle.

Vi støtter den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv finder sammen om gode kollektive aftaler i fælles forståelse og uden trusler om lovindgreb - også selv om det skulle udmønte sig til konflikt.

Fuld opbakning til jer, de offentligt ansatte. I kæmper vores kamp – og vi er med jer hele vejen.

Vedtaget af Landskonferencen i Silkeborg den 15. april.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. apr. 2018 - 08:17   04. maj. 2018 - 10:51

Udtalelse

fra Havne- og Terminalarbejdernes Landsklub