18 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, lette byger, 18 °C

Drop besparelserne og invester i uddannelse

Drop besparelserne og invester i uddannelse

De kommende besparelser i gymnasiet betyder, at lærerne har væsentligt færre midler til rådighed end i 2015.

Der er brug for, at skolen og lærerne kommer endnu tættere på elevernes læreprocesser.
FOTO: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix
1 af 1

Elever, ansatte og ledelse på Det frie Gymnasium udtaler deres beklagelse og skuffelse over, at politikerne helt uden at blinke fastholder omprioriteringsbidraget i det og de kommende år. Vi er bekymrede for, at de udmeldte besparelser og den fortsatte brug af omprioriteringsbidraget vil skabe mere samlebåndsundervisning med ringere muligheder for at tilpasse undervisningen den/de enkelte elevers behov.

Alle gymnasieskoler har måttet reducere lærernes forberedelsestid betragteligt for at imødekomme politikernes sparekrav. 

Den nye gymnasiereform tilsiger ellers, at der skal lægges øget vægt på den personlige vejledning samt evaluering af den enkelte elev. I realiteten risikerer det modsatte at ske.

Når lærerne skal undervise flere hold og forberede sig på kortere tid, bliver der netop mindre tid til at tage vare på alle elevers lærings- og udviklingsproces.

Problemet er regeringens og Folketingets vedvarende besparelser på stx og hf. De bebudede besparelser i 2018, de allerede gennemførte besparelser samt de varslede besparelser for de kommende år betyder helt konkret, at Det frie Gymnasium (ligesom alle andre almengymnasiale skoler) fremover skal drive stx og hf for væsentligt færre midler end i 2015.

Eller sagt på en anden måde: Det frie Gymnasium skal spare omkring syv millioner kroner på budgettet for 2021 sammenholdt med 2015. Det kan mærkes. Og det vil desværre og utvivlsomt betyde mindre tid per elev. 75-80 procent af en skoles udgifter går til lønninger.

Derfor har Det frie Gymnasium såvel som alle andre gymnasieskoler måttet reducere lærernes forberedelsestid betragteligt for at imødekomme politikernes sparekrav. Det er dumt - taget gymnasiereformens målsætninger i betragtning såvel som det politiske ønske om at højne kvaliteten af ungdomsuddannelserne generelt.

Vi opfordrer derfor politikerne til at besinde sig. Investér i uddannelse i stedet for at afvikle disse. Der er brug for veluddannede unge i fremtiden, og der er brug for, at skolen og lærerne kommer endnu tættere på elevernes læreprocesser. Det vil vi rigtigt gerne. Men det forudsætter tid og dermed ordentlige økonomiske rammer at drive skole for. Drop derfor besparelserne.

vedtaget​ ​på​ ​skolemødet​ ​den​ ​21.​ ​september​.

03. okt. 2017 - 08:17   03. okt. 2017 - 08:20

Udtalelse

​fra​ ​elever,​ ​ansatte​ ​og​ ​ledelse​ ​på​ ​Det​ ​frie Gymnasium