18 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

De ældre og sundheds-væsenet

De ældre og sundheds-væsenet

FOTO: Kåre Viemose/Ritzau Scanpix
1 af 1

Sundhedsvæsenet skal være en gevinst - også for ældre borgere.

Under overskriften "det nære og sammenhængende sundhedsvæsen" foregår der i øjeblikket en stor flytning af opgaver fra regioner til kommuner. Intentionen med opgaveflytningen er et sundhedsvæsen, der er forankret i
nærmiljøet, så borgere kan behandles i egen kommune for nogle af de lidelser, der hidtil har krævet hospitalsindlæggelse.

Danske Ældreråd bakker op om et sundhedsvæsen så tæt på borgerne som muligt og opfordrer statslige, regionale og kommunale parter til at sikre, at tilstrækkelige økonomiske ressourcer følger flytningen af opgaver.

Danske Ældreråd frygter, at ikke mindst skrøbelige ældre borgere i en tid med stram økonomi, risikerer at blive taberne i denne opgaveflytning.

Sygehusindlæggelse er gratis for befolkningen i Danmark. De kommunale alternativer til sygehusindlæggelse som for eksempel aflastningsplader og midlertidige pladser må have samme økonomiske status for
ældre og ikke belægges med brugerafgifter. Også aflastning af pårørende, der plejer og bistår en alvorlig syg eller dement i eget hjem, må sikres via et attraktivt kommunalt tilbud.

Et samlet repræsentantskab har besluttet at arbejde for at fastholde fokus på især ældre borgeres vilkår i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Emner, der skal holdes øje med, er:

  • Er de rette faglige kompetencer til stede i kommunen?
  • Har kommunen tilstrækkelige fysiske rammer til at varetage en opgave, der tidligere lå i hospitalsregi?
  • Medfører opgaveflytningen til kommunalt regi en øget brugerbetaling på for eksempel akutpladser og transport til og fra behandling?
  • Sættes der tilstrækkelige økonomiske midler af til at opretholde et fagligt og etisk forsvarligt serviceniveau?
  • Om det sammenhængende patientforløb for ældre borgere indskrives og aftales med den rette tyngde i sundhedsaftalerne for 2019 - 2022?
  • Overføres der relevant information mellem sygehus og kommunal indsats på akutområdet for at sikre gode patientforløb?   

Danske Ældreråd anerkender, at kommunerne skal løse nye opgaver inden for sundhedsområdet og opfordrer til, at der såvel lokalt som nationalt sættes fokus på områder som egenbetaling på akut-/aflastningspladser og kørsel til og fra behandling.

Vi ved reelt ikke, om disse områder udgør et problem for ældre borgere og hvis de gør, hvordan de bedst løses.

Derfor er der behov for at indsamle viden og erfaringer. Det er en national opgave at sikre de bedst mulige løsninger i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Den opgave er ældre-/seniorråd parat til at tage et medansvar for at løfte – i samarbejde med forvaltning og politikere i de enkelte kommuner.

Danske Ældreråd opfordrer hermed til, at hensynet til ældrebefolkningen får en central placering i udbygningen af det nære sundhedsvæsen og i de kommende sundhedsaftaler.

vedtaget af repræsentantskabet 7. maj

18. maj. 2018 - 08:36   18. maj. 2018 - 08:40

Udtalelse

fra Danske Ældreråd